Vuokrausehdot Osakuntasalin lisäpalveluille

1) Vuokran suuruus

Hintakategoria

Bäkkäri

Siivouspalvelu

Juhla-astiasto

I

Civis* / Vuokraus Osakuntasalin yhteydessä

15 €/vrk

70 €/vuokraus

25 €/vuokraus

II

Erillisvuokraus

20 €/vrk

X

X

I & II

Yhteispaketti

(Bäkkäri + siivouspalvelu + juhla-astiasto)

100 € / vuokraus

* Civis on SHO:n ja SKO:n jäsenmaksunsa maksanut vanhempi jäsen, jonka status on merkitty jäsenrekisteriin. Civis voi vuokrata palveluja omiin ja perheenjäsenten (myös avopuolisot) yksityistilaisuuksiin. Vuokraajan on oltava paikalla avaintenluovutuksessa, tapahtuman ajan ja siivoustarkastuksessa. Tuuraajaksi voi pyytää ainoastaan toisen Civiksen. Tilan tulee olla tilaisuuden jälkeen siivousohjeiden mukaan siivottu. Jos ehtoja rikotaan, on vuokraaja velvollinen maksamaan seuraavan vuokratason hinnan ja häneltä voidaan evätä vuokrausoikeus.

2) Vuokrauksen peruuttaminen

Vuokran voi peruuttaa veloituksetta 4 viikkoa ennen tapahtumaa. Vuokralainen maksaa 50 % sovitusta vuokrasummasta sopimussakkona, mikäli peruutus tehdään 1-4 viikkoa ennen sovittua vuokran alkamista. Viikon sisällä ilmoitetusta peruutuksesta peritään täysi vuokrasumma.

3) BÄKKÄRI

a) Vuokrauskohde

Vuokranantaja luovuttaa sopimuksen määrittelemäksi vuokra-ajaksi vuokralaisen käyttöön Turun ylioppilastalo B:ssä (Rehtorinpellonkatu 4 B, 20500 Turku) sijaitsevan osakuntahuoneiston huoneen B1-39, jonka kokonaispinta-ala on 15 m2. Lisäksi vuokralaisella on käyttöoikeus yleisiin tiloihin (WC:t, kulkureitit ja keittiö). Vuokralainen vastaa toiminnastaan aiheutuneiden jälkien siivoamisesta yleisissä tiloissa.

Tilat vuokrataan siinä kunnossa, kuin ne vuokra-ajan alkaessa ovat.

b) Vuokra-aika

Kunkin vuorokauden vuokrajakso alkaa kello 12.00 ja päättyy seuraavaan päivänä 12.00, jonka jälkeen klo 15.00 mennessä vuokranantaja suorittaa tilassa edellisen vuorokauden siivoustarkastuksen ja asioi tarpeen vaatiessa omalla arkistokaapillaan. Tilassa alkaa iltahiljaisuus klo 22.00 ja tilasta on poistuttava klo 23.00 mennessä. Tilaan voi palata seuraavana aamuna alkaen klo 6.00. Aikavälillä 23.00-6.00 asiakas saa säilyttää tilassa irtaimistoaan.

c) Avaimen luovutus

Avaimenluovutus ja siivoustarkastus tehdään tasan sovittuna aikana. Mikäli vuokralainen ilmoittamatta myöhästyy yli 10 minuuttia veloitetaan aina maksu 5 euroa / alkava 15 min alkaen alkuperäisestä sovitusta ajasta sekä tarvittaessa lisävuokra-ajasta erikseen hinnaston mukaan. Avain luovutetaan sopimuksen yhteyshenkilölle tai hänen ennalta nimeämälleen henkilölle. Kadonneesta avaimesta peritään 50 euron korvaus.

d) Lämpö, vesi, sähkö, huolto- ja korjaustyöt sekä siivous

Sopimuksen määrittelemä vuokra sisältää korvauksen huoneistojen lämmityksestä, sähköstä ja vedestä. Vuokralainen vastaa tilojen siivoamisesta käytön jälkeen erikseen toimitettujen yleisten siivousohjeiden mukaisesti. Vuokranantaja hankkii tarvittavat siivousvälineet vuokralaisen käyttöön.

e) Irtaimisto ja kalusteet

Vuokralaisella on käyttöoikeus seuraaviin tilassa esillä oleviin laitteisiin ja kalusteisiin: videotykki, valkokangas, naulakot, pöydät ja tuolit. Irtaimistoa saa siirtää ulos tilasta ainoastaan Osakuntasaliin, mikäli vuokralaisella on myös se käytössään samana vuokra- aikana, sekä siivouksen ajaksi. Tilassa varastoidaan kaapeissa ja laatikoissa muuta irtaimistoa, johon vuokralaisella ei ole käyttöoikeutta. Vuokralaisen käytössä ollut irtaimisto ja kalusteet on palautettava paikalleen ja siistittävä käytön jälkeen.

f) Järjestyksenpito

Vuokralainen on velvollinen kohtelemaan käyttöönsä saamiaan huoneistoja hyvin sekä pitämään yllä järjestystä ja siisteyttä. Ilkivallanteosta tai muista järjestysrikkomuksista sekä mahdollisista vahingoista on vuokralainen korvausvelvollinen. Mikäli vahinko selviää myöhemmin, voidaan korvaus edelleen vaatia jälkikäteen. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan Turun Ylioppilastaloja koskevia järjestyssääntöjä. Yo-talo B:n osakuntahuoneistossa toimivilla yhdistyksillä on oltava koko ajan esteetön pääsy toimistoihinsa sekä yleisiin tiloihin. Vuokralaisen on lisäksi huolehdittava, että vuokrattujen tilojen kautta ei mennä rakennuksen omistajan muihin tiloihin. Vuokralainen on vastuussa tilaisuuden vaatimista luvista.

g) Korvausvastuut ja sopimusrikkomus

Mikäli tila on käytön jälkeen siivottu selvästi puutteellisesti tai se on selvästi jätetty siivoamatta, vuokralaiselta voidaan veloittaa vuokran lisäksi enintään 100 euron siivoussakko ja tarvittaessa siivousyrityksen lasku. Vuokralainen sitoutuu korvaamaan kaikki huoneiston ja sen irtaimiston käytöstä aiheutuneet vahingot. Vuokralainen vastaa myös omalla kustannuksellaan tiloihin tuotavasta ulkopuolisesta omaisuudesta. Vuokraajan on ilmoitettava Bäkkärillä tai yleisissä tiloissa tapahtuneista tilojen, irtaimiston ja kalusteiden rikkoontumisista mahdollisimman pian vuokranantajalle sähköpostitse tai henkilökohtaisesti, mikäli tämä on mahdollista.

4) OSAKUNTASALIN SIIVOUSPALVELU

a) Vuokrauskohde

Siivouspalvelu Osakuntasalin (Turun ylioppilastalo B, Rehtorinpellonkatu 4 B, 20500 Turku) vuokralaisille. Siivouspalvelu kattaa Osakuntasalin vuokrasopimuksen vaatiman normaalin jälkisiivouksen. Vuokralainen vastaa normaalista poikkeavien siisteyspuutteiden, kuten oksennustahrojen, siivouksesta tapahtumansa aikana ennen siivouspalvelun alkamista. Vuokralaisen vastuulla on myös tilaan tuomansa ulkopuolisen omaisuuden pois vieminen vuokra-ajan loppuun mennessä. Mikäli tilassa käytön jälkeen ilmenee em. puutteita, vuokralaiselta voidaan veloittaa vuokran lisäksi 50 euron siivoussakko. Siivouspalvelu on tilattava viimeistään 7 päivää ennen ko. Osakuntasalin vuokrausta.

b) Vuokra-aika

Sopimuksen määrittelemä vuokra-aika on se aika, jolloin vuokralaisella on käyttöoikeus Osakuntasaliin. Siivouspalvelu on oltava mahdollista suorittaa sopimuksessa määritellyn siisteystarkastuksen ja vuokra-ajan päättymisen välisenä aikana.

5) JUHLA-ASTIASTO

a) Vuokrauskohde

Juhla-astiasto Osakuntasalin (Turun ylioppilastalo B, Rehtorinpellonkatu 4 B, 20500 Turku) vuokralaisille. Astiasto sisältää aterimet, isot ja pienet lautaset, juomalasit, kahviastiaston ja jälkiruokakulhoja. Astiasto on säilytyskaapeissa ja lukitus avataan salin vuokra-ajaksi. Astiastoa ei saa viedä pois vuokratusta tilasta.

b) Korvausvastuut ja sopimusrikkomus

Astiat tulee palauttaa säilytyskaappeihinsa vuokra-ajan päättymiseen mennessä ehjinä, puhtaina ja kuivina.

Mikäli juhla-astiasto on käytön jälkeen selvästi puutteellisesti tiskattu tai se on jätetty kokonaan tiskaamatta, vuokralaiselta voidaan veloittaa vuokran lisäksi enintään 50 euron tiskaussakko. Jokaista rikkoutunutta tai kadonnutta astiaa kohden peritään 2 euron maksu.