Tietoa yhdistyksestä

Yleistä

S-Osakunnat ry on vuonna 2012 perustettu yhdistys, jonka tehtävä on huolehtia Turun yliopiston Savo-Karjalaisen ja Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan toimitiloista ja niiden kehittämisestä. Osakunnat käyttävät tiloja omiin käyttötarpeisiinsa ja yhteistyötapahtumien järjestämiseen. Tämän lisäksi yhdistys vuokraa tiloja pääasiallisesti korkeakouluyhteisölle.

Yhdistyksillä on vahvat siteet Turun yliopistoon ja on 2014 lähtien Turun yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistys.

Historiaa (under constuction)

S-Osakunnat ry on suora jatkumo nk. S-Osistiimistä, jonka tehtävä oli 2000-luvun alkupuolesta lähtien huolehtia osakuntaravintola S-Osiksesta, joka perustettiin vuonna 1975. YO-talojen remonnin suunnittelussa ja toteutuksessa tuli kuitenkin selväksi, ettei vanhanaikainen klubitoiminta voinut jatkua enää YO-taloilla. Tämä johti sittemmin S-Osiksen ovien lopulliseen sulkemiseen 2012 vappuna samoin kuin TVO sulki ovensa vain muutamaa vuotta aikaisemmin.

2012 alussa osakunnat hankkivat Kirkkotie 6:n osakuntalalon vuokralle ensisijaisesti evakkotilaksi. Kuitenkin huolestuneena sekä kustannuksista, että alati vähenevistä tiloista yhdistysten käyttöön päätettiin talo kunnostaa vuokrauskäyttöön sopivaksi esimerkiksi sitsitilaksi. Remontti on tehty minimiperiaatteella, koska Uusi-S:ksi nimetty talo on vain väliaikainen ratkaisu yhdistyksen tilastrategiaan. Kirkkotien asemakaava on muutettu ja siihen kohoavat uljaat kerrostalot aikanaan. Näin ollen S-Osakunnat ry:n yksi päätehtävistä on myös korkeakouluyhteisön tilojen kehittäminen erityisesti opiskelijoiden näkökulmasta.